Każde sukno bilardowe ma dwie strony, bardziej gładka powinna znajdywać się u góry a mniej u dołu.
Przy większości sukien na stronie która powinna znajdywać się u góry znajduje się logo
producenta.
Naciąganie band
Aby naciągnąć sukno na bandy potrzebujemy na każdą bandę kawałek o szerokości 15cm.
Długość liczy się z długości band plus 2x15cm. Do obicia bandy która jest zespolona z ramą
potrzeba położyć całość w stabilnym miejscu. Od wierzchniej strony znajduje się miejsce na
klin w którym trzeba umieścić i zablokować sukno. Po tym zabiegu na każdej bandzie
obracamy ramę. Sukno od dołu mocujemy zszywkami, należy zwrócić uwagę że potrzeba
wprawy aby zrobić to w miarę estetycznie. Należy zwrócić uwagę na to jak złożyć sukno na
rogach i jak je podwijać, nie należy robić tego na siłę gdyż banda ulegnie odkształceniu lub
sukno będzie pofałdowane.
Naciąganie sukna na kamień
Sukno na płytach kamiennych mocowane jest za pomocą kleju kontaktowego a na płytach
meblowych dodatkowo zszywkami. Długość sukna bilardowego zależy od długości stołu
plus 10 cm z każdej strony tak aby było możliwie wystarczająco miejsca do uchwytu. Sukno
należy umieścić na gruntownie oczyszczonej płycie tak aby z każdej strony równo opadało.
Sukno naciąga się z jednej a następnie drugiej strony tak aby było mocno naciągnięte,
następnie naciągamy dwa krótsze boki i wycinamy dziury na łuzy.
Wycinanie sukna w łuzach
Każda łuza musi być estetycznie wycięta, należy pamiętać by nie wyciąć za dużo. Z początku
należy zrobić 3 nacięcia i zawijać pod kamień ewentualnie płytę. Należy zwracać uwagę aby
nie tworzyły się buły na widocznej powierzchni.